Բաքեր և տարրաներ

ՋիԱրՓի Սիսթեմս ընկերությունը առաջարկում է ապակեմանրաթելային (GRP) բաքեր՝ 0.07մ3-ից 38մ3 տարողությամբ, որոնք նախատեսված են -40-ից 90°C-ում տարբեր տեսակի հեղուկների պահպանման համար:

Մեր ընկերության առաջարկած GRP բաքերի կիրառման հիմանկան ոլորտներն են.
  • Քիմիական նյութերի պահպանում
  • Ջրի պահպանում՝ կիրառման տարբեր նպատակների համար (խմելու ջուր, անձրևաջրեր, հակահրդեհային, կոյուղային, ոռոգման և այլն)
  • Նավթամթերքի պահպանում (բացառությամբ բենզինի)

Ապակեմանրաթելային GRP բաքերի և տարրաների առավելությունները.
  • Բացառապես քիմիական կայունություն այնպիսի ագրեսիվ միջավայրերի նկատմամբ, որոնց նկատմամբ այլ նյութերը անկայուն են
  • Բարձր մեխանիկական կայունություն
  • Ջերմային ընդարձակման փոքր գործակից
  • Կիրառման մեծ ժամանակահատված՝ շնորհիվ նյութի ծերացման փոքր գործակցի և մթնոլորտի հանդեպ կայունության
  • Չի պահանջում հաճախակի սպասարկում: