Ձևավոր մասեր

Ջի Ար Փի Սիսթեմս ընկերությունն իր խողովակների համար արտադրում է 300-2000 մմ տրամագծով կցամասերի հետևյալ տեսականին.
  • Անկյուններ (արմունկ 15-180)
  • Եռաբաշխիչ
  • Հարմարակցիչ (անցում)
  • Կցաշուրթ (ֆլանեց)
  • Խամութ-անցում 

Վերը ներկայացված է կցամասերի ստանդարտ տեսականին, սակայն արտադրության յուրահատուկ մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս իրականացնել պատվիրատուի յուրաքանչյուր մտահաղացում և արտադրել ոչ ստանդարտ ձևի ու տեսքի կցամասեր:
Խողովակների և կցամասերի միացումները իրականացվում են մի քանի մեխանիզմներով՝ կախված նպատակահարմարությունից: