Other products

Ապակեպլաստի արտադրության մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս, այս նոյւթից պատրաստել ամենաբազմազան ապրանքների տեսականին, ինչպիսիք են՝ ջրավազաններ, նավակներ, տանիքներից անձրևաջրերի հեռացման կիսախողովակներ (жолоб)…